قایقی

دستگاه بدنسازی قایقی

عضلات درگیر : ماهیچه های پهن پشت - بزرگ و گرد بازو - قسمت عقب ماهیچه دلتا و دو سر

قایقی مدل R700 PLUS

R700 PLUS B