تردمیل + اسپینر

تردمیل

عضلات درگیر : تردمیل جز محدود دستگاه هایی است که تمام اعضای بدن را به کار می گیرد. این وسیله بر سیستم قلبی-عروقی تاثیرات مثبتی می گذارد و سبب تفویت ارگان های مختلف بدن می شود. بر روی تردمیل ماهیچه ها حرکتی آزاد دارند و با شل و سفت شدن کالری می سوزانند.

تردمیل مدل CPINIG C.7

SPINIGC 7 B