اسکی فضایی(الپتیکال)

اسکی فضایی(الپتیکال)

عضلات درگیر : الپتیکال دستگاهی است که با به ارث بردن ویژگی هایی از تردمیل و یکی کردن آن با حالت "گام برداری" خود یک ورزش راحت و پربازده را بوجود آورده است. یکی از اجزای معمولی این وسیله پدال های کشیده آن است که در هنگام راه رفتن و دویدن پاها از آن جدا نمی شود. بعضی از الپتیکال ها دارای دسته هایی مشابه دسته های اسکی فضایی اند که بالا تنه را نیز در فعالیت درگیر می کند..

اسکی فضایی(الپتیکال) کد E 820P-PLUS