اسکی فضایی(الپتیکال)

اسکی فضایی(الپتیکال)

عضلات درگیر : الپتیکال دستگاهی است که با به ارث بردن ویژگی هایی از تردمیل و یکی کردن آن با حالت "گام برداری" خود یک ورزش راحت و پربازده را بوجود آورده است. یکی از اجزای معمولی این وسیله پدال های کشیده آن است که در هنگام راه رفتن و دویدن پاها از آن جدا نمی شود. بعضی از الپتیکال ها دارای دسته هایی مشابه دسته های اسکی فضایی اند که بالا تنه را نیز در فعالیت درگیر می کند..